AKS Modtagerstation

Alt affald registreres til miljøstyrelsens indrapporteringcentral.

​AKS Modterstation/Aalborg kloakservice er miljøgodkendt til bortkørsel

​AKS Modterstation/Aalborg kloakservice er miljøgodkendt til bortkørsel samt behandling af olieholdig spildevand og olieprodukter. Ligeledeles er vi godkendt til aflæsning af sand fra sandfang og vejbrønde, endvidere udfører vi slamsugning og transport af alt flydende affald.

 • Modtagning og behandling af olieholdigt spildevand
 • Olie-benzinudskillere
 • Oliebaseret borevæske (boremudder m.m.)
 • Bundslam/slopolie m.m. fra skib
 • ​Olieholdigt vand fra olieseparatorer
 • Olieaffald fra sandfang
 • Vandigt affald indeholdende farlige stoffer (tungmetaller)
 • Vandigt flydende affald fra røggasrensning
 • Modtagning af fejesand samt sand fra sandfang
 • Alt modtagning af affald indvejes på verificeret vægt op til 60 T
 • Alt affald registreres til miljøstyrelsens indrapporteringcentral

​Miljøgodkendelse kan downloades som pdf her.

Vi ser frem til at hører fra jer mvh AKS Modtagerstation/Aalborg Kloakservice
opstat vil være 15/9-2014. billeder er undervejs.

(+45) 98 38 26 00
ja@aakloak.dk